Inschrijfformulier in artikel

Inschrijfformulier

INSCHRIJFFORMULIER


Bestuurder


NavigatorIk ga accoord met de deelnamevoorwaarden

Uw inschrijving is pas volledig na betaling van het volledige inschrijfgeld van € 220,-. Het inschrijfgeld kunt u over maken op rekeningnummer: NL 30 ABNA 0562 340 351 ten name van Stichting Classic Gelderlandrit. Een zakelijke inschrijving kost € 400,- (A5-advertentie) of € 500 (A4-advertentie). In het geval van een zakelijke inschrijving, neemt u s.v.p. voor de betaling en uw factuurgegevens contact met ons op.

 
Deelnamevoorwaarden

 


Auto

Deelname staat open voor nette klassieke automobielen van minimaal 30 jaar oud.
De auto dient, indien van toepassing, te zijn voorzien van een geldig Apk-keuringbewijs en dient vanzelfsprekend minimaal volgens de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) verzekerd te zijn. Je dient zelf te controleren of de polis van jouw verzekeringsmaatschappij voldoende dekking biedt om deel te kunnen nemen aan regelmatigheidsritten. Er zijn enkele verzekeringsmaatschappijen die deelname aan regelmatigheidsritten uitsluiten of slechts onder bepaalde voorwaardeen verzekeren. In de vrijwaringsverklaring, die voor de start ingeleverd moet worden, dien je onder andere te verklaren dat jouw auto tijdens de Classic Gelderlandrit minimaal WAM, en zonder beperkende voorwaarden, verzekerd is.


Meetapparatuur

Er mag gebruik worden gemaakt van zowel mechanische als elektronische meetapparatuur (gps-aansturing toegestaan). Het gebruik van app's op een mobiel apparaat met deze funtionaliteit is niet toegestaan. De aanwezigheid en/of het gebruik van een GPS navigatiesysteem, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan.


Keuring en documenten

Er wordt geen technische keuring gehouden. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de technische staat van zijn auto.
Bij de inschrijving zijn geen bijzondere documenten nodig. Voor de start dient alleen de vrijwaringsverklaring ondertekend te worden.


Klasses

Er kan gestart worden in de Expertklasse voor de zeer ervaren deelnemers, de Sportklasse voor ervaren deelnemers of in de Tourklasse voor onervaren of beginnende equipes. Vanzelfsprekend kunnen equipes met een vintageauto die meer uitdaging zoeken ook in de Sportklasse of in de Expertklasse inschrijven.


Acceptatie en betaling (Covid-19 beperkingen)

Er worden (voorlopig) maximaal 60 equipes tot de start toegelaten tenzij de maatregelen tegen het Covid-19 virus worden versoepeld. Uw inschrijving is pas geaccepteerd na ontvangst van uw betaling. Alle inschrijvingen boven een aantal van 60 worden automatisch op de wachtlijst geplaatst. Hierbij is volgorde van inschrijving bepalend. Deze wachtlijst wordt aangesproken als de maatregelen worden versoepeld en er meer dan 100 personen samen mogen zijn of wanneer er een plek vrij komt. U ontvangt automatisch bericht als er een wijziging optreedt. Wanneer u op de wachtlijst staat en u uiteindelijk niet kunt deelnemen, wordt het inschrijfgeld volledig gerestitueerd.

U dient het inschrijfgeld over te maken op IBAN nummer: NL 30 ABNA 0562 340 351 (BIC: ABNANL2A) ten name van Stichting Classic Gelderlandrit.

  • vermeld bij uw betaling de naam van de equipe (bestuurder en navigator).


Annulering

Indien u na inschrijving en betaling door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de Classic Gelderlandrit wordt het volgende gerestitueerd:
• voor 1 juli 2020: volledige restitutie van het inschrijfgeld.
• van 1 juli tot 22 augustus 2020: restitutie van het inschrijfgeld minus € 100,00 kosten.
• na 22 augustus 2020: geen restitutie. Wel is het mogelijk in dezelfde klasse, zonder extra kosten, een andere equipe in te laten schrijven.